back to urticaria day
Language

יום האורתיקריה

מי דואג? למי אכפת? למרכז UCARE!

בקרוב מאוד- יחול שוב "יום האורטיקריה"- ב- 1 לאוקטובר. ולמי יום זה חשוב ? למרכז ה-UCARE כמובן.
מהו מרכז UCARE? זהו מרכז מצוינות למחקר וטיפול בחולי אורטיקריה המשתייך לרשת מרכזית כלל עולמית שעוסקת בנושא זה. במרכזים אלו- הרופאים והצוות המטפל עסוקים כל הזמן בחשיבה ובמחקר שמטרתם למצוא את הדרך והטיפול הטוב ביותר עבור אוכלוסיית החולים במחלה זו. ברשת מרכזים בינלאומית זו- הצוות מחויב לטיפול על פי ההנחיות העולמיות לטיפול באורטיקריה כרונית ( כמובן, במסגרת המגבלות הקיימות בכל מדינה).
ולכן, ברור שלמרכזי UCARE מאוד אכפת!
מרכזי הטיפול באורטיקריה משתתפים גם השנה באופן פעיל ביום זה- מאחר וזו הזדמנות נהדרת להעלות את המודעות לאורטיקריה כרונית בקרב החולים, בני משפחותיהם, רופאים, אנשי ממשל ועיתונות ופרסומת בכל העולם. המטרה הינה להגביר מודעות וידע בקרב האוכלוסייה הכללית ובקרב הרופאים המטפלים- על מנת שנוכל לתת את הטיפול והתמיכה הטובים ביותר עבור החולים.
"יום האורטיקריה" מהווה למעשה יום שבו חולי האורטיקריה הכרונית נמצאים במרכז.
הצטרפו אלינו בארגון ופרסום יום זה. הזמינו חולים נוספים למסיבה באותו יום! פרסמו וצרפו רופאים נוספים לאירועי יום זה- אולי גם הם ירצו להצטרף לרשת הבינלאומית של חולי האורטיקריה הכרונית- כדי ללמוד ולטפל טוב יותר בחולים אלו. הפיצו את החדשות לגבי "יום האורטיקריה-2019" , בטוויטר, פייסבוק ובכל יתר הרשתות החברתיות כדי לגרום לכל חבריכם ובני משפחותיכם וליתר החולים- להיות מודעים ליום זה. אתם יכולים להעביר גם באמצעות אתר זה- תמונות וסרטונים מיום האורטיקריה שנערך באזור מגוריכם- כדי שכולם יחוו את חוויותיכם ביחד! כל מידע כזה- יעזור לנו להפיץ את המידע והמודעות ליום זה ולטיפול טוב יותר.
בעזרתכם- נצליח!

info