back to urticaria day
Language

Urticariaday2019 -Who cares? ucare!

Кой го е грижа? Има кой - UCARE!

Отново наближава 1 октомври, определен за Ден на Уртикарията. И кой го е грижа? UCARE! UCARE (Urticaria Centers of Reference and Excellence) е световна мрежа от специализирани центрове за лечение на уртикария, в които лекарите не само разбират от уртикария, но и предлагат на пациентите възможно най-добрата грижа и лечение, и споделят помежду си придобития опит. Участниците в мрежата предоставят на пациентите с уртикария лечение в съответствие с международните насоки (в рамките на местните възможности). Така че UCARE е причастна! UCARE участва в тазгодишния Ден на Уртикарията и използва тази чудесна възможност да повиши информираността за уртикария сред страдащите пациенти от целия свят, техните семейства, сред медицинското съсловие и широката общественост, политици и медии. Освен това, UCARE има като мисия повишаване на квалификацията на всички лекари, при които попадат пациенти с уртикария, така че те да могат да им осигурят оптимални грижи.
Независимо от подкрепата на UCARE, Денят на Уртикарията е ден, в който пациентите с уртикария са в центъра на вниманието. Така че присъединете се към нас за Деня уртикарията 2019 и организирайте свое собствено събитие! Поканете други пациенти с уртикария на събиране по случая! Има ли по-добра възможност за създаване на регионална група за взаимопомощ? Агитирайте лекарите във вашето лечебно заведение да използват повода „Ден на Уртикарията 2019“: може да се организира собствено обучение на лекари в района или пък да се взаимстват инициативи от мрежата на UCARE. Разгласяавйте информацията за Деня на Уртикарията 2019 чрез Туитър, популяризирайте събитието сред познати приятели и семейства, засегнати лица. Можете да публикувате вашите инициативи при нас, за да може Деня на Уртикарията да протече с максимален успех. Дайте своя принос да превърнем Деня на Уртикарията 2019 в световен успех!
Денят на Уртикарията 2019 е по инициатива на регистрираната в Германия асоциация UNEV (Urticaria Network Eingetragener Verein), UCARE и много организации по света, ангажирани с интересите на пациенти с алергии и уртикария.

info